Articole recente

 • Care sunt materialele utilizate ca dielectrice?

  Materialele dielectrice utilizate în mod obişnuit pentru condensatoarele folosite în radio şi echipamente electronice sunt ceramica, mica, materialele plastice, hârtia şi aerul. Se mai întâlnesc condensatoarele electrolitice, care au drept dielectric o peliculă subţire de oxid depusă pe una din… Citește mai mult ›

 • Ce este un condensator?

  Este un dispozitiv de acumulare a sarcinii electrice. Cel mai simplu condensator este format din două plăci metalice separate printr-un dielectric, un material izolator aşa cum este şi aerul. În ilustraţia din acest articol sunt prezentate câteva tipuri de condensatoare…. Citește mai mult ›

 • Cum funcţionează paratrăsnetul?

  Paratrăsnetul reprezintă o cale artificială de scurgere a sarcinii electrice la pământ. Forma şi poziţia paratrăsnetului este astfel aleasă încât să atragă trăsnetul mai bine decât celelalte obiecte din apropiere. Sarcina negativă a norului din apropierea paratrăsnetului induce pe acesta… Citește mai mult ›

 • De ce se produce fulgerul?

  În anumite condiţii atmosferice, un nor se încarcă cu electricitate statică. Curenţii de aer deplasează picăturile de apă şi cristalele de gheaţă în interiorul norului, prin frecarea lor rezultând o sarcină electrică care se acumulează pe partea de jos a… Citește mai mult ›

 • Ce este electricitatea statică?

  Electricitatea produsă de sarcini imobile se numeşte statică. Prin frecarea a două obiecte se produce un transfer de electroni de pe unul pe celălalt, astfel încât unul se încarcă pozitiv, iar celălalt negativ (sistemul format din cele două corpuri nu… Citește mai mult ›

 • Ce este un curent electric?

  Curentul electric reprezintă deplasarea dirijată a sarcinilor electrice. Există două mărimi fizice care caracterizează curentul electric: • intensitatea curentului electric, numită adesea simplu tot curentul electric, caracterizează global curentul măsurând cantitatea de sarcină electrică ce străbate secţiunea considerată în unitatea… Citește mai mult ›

 • Ce este sarcina electrică?

  Sarcina electrică este una din proprietăţile de bază ale materiei. Toate materialele sunt formate din atomi, fiecare din ei fiind compus din nucleu, care conţine protoni şi neutroni, şi electroni plasaţi pe diverse orbite în jurul său. Numărul de protoni… Citește mai mult ›

 • Istoria cuvântului „Allah”

  Allah – cuvântul arab pentru Dumnezeu. Nu este un nume propriu, ci Al-lah înseamnă Zeul (al este articolul hotărât). Pe vremea politeismului era şeful ierarhic al celorlalţi zei, ca şi Zeus în religia grecilor antici, ori Ammon Ra în Egipt…. Citește mai mult ›

 • Ali – al patrulea calif al Islamului

  Ali (Alī bin Abī Ṭālib) – (n. 600 d.H., Mecca – m. 661, Kufa) – al patrulea calif al Islamului (656 – 661 d.H.) şi ultimul care i-a avut în subordine, deopotrivă, pe sunniţi şi şiiţi. A fost vărul lui… Citește mai mult ›

 • Istoria Algeriei

  Algeria – urme de vieţuire pe teritoriul acestei ţări din nordul Africii, mărginită de Mediterana, există de acum 400.000 de ani (Paleolitic): schelete de Atlantothropus există în lacul preistoric Ternifine. Acest umanoid era contemporan cu Pithecantropus, găsit în insula Jawa… Citește mai mult ›

 • Istoria alfabetului

  Alfabet – cunvânt de origine grecească, venit de la denumirea primelor două litere ale alfabetului grec, alfa şi beta. Desemnează modul de scriere bazat pe transcrierea aceloraşi foneme (sunete articulate) prin aceleaşi semne. În sens larg, modurile de scriere nu… Citește mai mult ›

 • Alexandru Macedon (356 – 323 î.H.)

  Alexandru Macedon (356 – 323 î.H.) – supranumit cel Mare, fiul regelui Philip al Macedoniei şi nepotul lui Cambyse. Macedonenii erau triburi de greci. A fost mai întâi rege al unui regat aflat în Thracia, numit Macedonia (336-323 î.H.), cu… Citește mai mult ›

 • Istoria oraşului Alexandria din Egipt

  Alexandria – cetate fondată de Alexandru Macedon în 331 î.H., după ce se încoronase faraon. Acolo a făcut Farul din Alexandria (una din cele 7 minuni ale lumii antice) şi a pus pe ţărm chiar statuia sa în chip de… Citește mai mult ›

 • Alep – unul din cele mai vechi orașe locuite

  Alep – una din cele mai vechi aşezări atestate ale lumii, menţionată ca cetate de către babilonieni, sub numele Hala, la sfârşitul mileniului al III-lea î.H., când era capitala regatului amorit. A fost cucerit de hittiţi în 1595 î.H. şi… Citește mai mult ›

 • Scurtă istorie a Albanezilor

  Albanezi – la origini triburile indo-europene de albani erau venite din zona Caucazului. Albania caucaziană este Daghestanul de azi. Albanezii caucazieni sunt menţionaţi în surse antice alături de ilirii de la sudul Dunării de Mijloc. Fiind puţini la număr, dar… Citește mai mult ›

 • Scurtă istorie a statului Alaska

  Alaska – astăzi unul dintre statele de nord ale SUA, aflat în nordul Americii de Nord. A fost descoperită de ruşi în 1741 şi a devenit stat american prin votul populaţiei, cu sprijinul românului din emigraţie, Pomutz, ambasador al Americii… Citește mai mult ›

 • Alaric I (370 d.H. – 410 d.H.)

  Alaric I – s-a născut pe o insulă numită de greci Peuce, la gurile Dunării, în 370 d.H. A fost regele vizigoţilor (neam gotic, adică germanic, originar probabil din Scandinavia şi care a migrat spre sudest, atingând Sciţia, unde a… Citește mai mult ›

 • Triburile Alane

  Alani – triburi de origine iranică, sarmaţi care se autodenumeau Yasi – numele oraşului Iaşi este de origine alană. La fel denumirile Prut, Zarand. Au locuit în stepele de la nordul Caucazului, unde sunt menţionaţi până în sec. 2 d.H…. Citește mai mult ›

 • Regatul Aksum

  Aksum – numele unei cetăţi înfloritoare în sec. 6 d.H., aflată în nord-vestul platoului etiopian, în lungul Marelui Rift African. Semne de locuire din mileniul 5 î.H., de către populaţii africane. Influenţat de Egipt, la Aksum există o piramidă în… Citește mai mult ›