Ce este câmpia?

Câmpia

Câmpia este o întindere netedă de teren, care nu trece de 300 m înălțime față de nivelul mării și este formată din materiale moi (mâluri, nisipuri, pietrișuri și argile), așezate în strate orizontale.

Câmpii se găsesc pe toate continentele. Dintre acestea cităm: Câmpia Română, care se întinde la sudul României, și Câmpia Rusă, aflată în estul Europei, cea mai mare din Europa etc.

Câmpiile joase și umede de pe lângă râuri șu fluvii se numesc lunci (de exemplu: lunca Dunării, a Oltului, a Siretului etc.).

Câmpia se redă pe hartă întotdeauna cu culoarea verde. Cu cât câmpia este mai joasă cu atât culoarea verde este mai închisă.

A fost articolul de ajutor?

0 / 0

Lasă un comentariu

Ce sunt munții? - e-Pedia

Ce sunt munții? - e-Pedia

[…] este o formă de relief mai înaltă decât câmpia și are culmile pietroase. Munții se redau întotdeauna pe hartă prin culoarea Maro. Cu cât […]

Vale - e-Pedia

Vale - e-Pedia

[…] (permanent sau vremelnic) de o apă curgătoare. Poate să mai fie de asemenea o regiune de șes situată sub nivelul ținuturilor din […]

Forme de relief - e-Pedia

Forme de relief - e-Pedia

[…] Câmpia (numită și șes) este o suprafață de pământ joasă, întinsă, aproape netedă. […]

Câmpia Română - e-Pedia

Câmpia Română - e-Pedia

[…] Câmpia este brăzdată de-a curmezișul de multe cursuri de apă, care izvorăsc aproape toate din Munții Carpați și se varsă în Dunăre. Principalele râuri sunt (de la vest la est): Jiul, Oltul cu afluentul Olteț, Vedea (cu Teleormanul), Argeș cu afluenții săi Neajlov, Sabar și Dâmbovița (cu Colentina), Călmățuiul, Ialomița cu afluentul ei Prahova. Din sectorul estica menționăm Siretul (râul cu cel mai mare debit -222 mc./sec, dintre cursurile interioare, cu afluenții: Buzău, Putna) și Prutul (85 mc./sec). […]

Rocile sedimentare - e-Pedia

Rocile sedimentare - e-Pedia

[…] România, depozite mari de pietrișuri se află în unele dealuri sau la câmpie, aduse odinioară de râurile care coborau din […]

Ce sunt podișurile? - e-Pedia

Ce sunt podișurile? - e-Pedia

[…] la 5000 m deasupra nivelului mării, cu înălțimi uniforme pe suprafețe mari. Sunt un fel de câmpii înalte, caracterizate printr-o fragmentare oriontală și verticală relativ […]

Eroziunea torențială. Acțiunea apelor de suprafață asupra scoarței terestre - e-Pedia

Eroziunea torențială. Acțiunea apelor de suprafață asupra scoarței terestre - e-Pedia

[…] ploilor si topirii zăpezilor care duc la scurgeri masive pe versanții munților, dealurilor și câmpiilor. lăsând în urmă șanțuri scurte și […]

%d blogeri au apreciat: