Ce sunt dealurile?

Dealurile

Dealurile sunt culmi prelungite înalte de 200 până la 1000 m. Multe podișuri au fost erodate de ape și transformate în dealuri (de exemplu, Podișul Transilvaniei, Podișul Dobrogei ș.a.). Alte dealuri s-au născut ca și munții, prin cutarea scoarței terestre, de exemplu, cea mai mare parte a Subcarpaților din România.

Dealurile sunt redate întotdeauna pe hartă cu culoarea galbenă. Printre dealuri, râurile taie văi. Pe dealuri cresc păduri defoioase, iar oamenii cultivă viță de vie și pomi fructiferi.

A fost articolul de ajutor?

0 / 0

Lasă un comentariu

Ce sunt podișurile? - e-Pedia

Ce sunt podișurile? - e-Pedia

[…] sunt zonele foarte întinse de dealuri care au culmile domoale, netede, aproape de aceeași înălțime. Podișurile se redau pe hartă […]

Forme de relief - e-Pedia

Forme de relief - e-Pedia

[…] Dealul este o formă de relief mai înaltă decât câmpia, cu urcuș și coborâș, astfel că pe el se poate ara, semăna sau se poate așeza sat ori oraș. […]

Podișul Moldovei - e-Pedia

Podișul Moldovei - e-Pedia

[…] să sape ușor văi largi și adânci. De aceea unele părți din podiș se înfățișează cu dealuri înalte, cu spinarea lată, pe când altele sunt mai […]

Clima României - e-Pedia

Clima României - e-Pedia

[…] relief, clima României nu este peste tot la fel, prezentând unele deosebiri la munte, față de dealuri și față de […]

Mlaștinile - e-Pedia

Mlaștinile - e-Pedia

[…] terenuri netede, indiferent de înălțimea lor. Se nasc în luncile râurilor ori pe platouri ale dealurilor și munților, în zone cu ploi bogate și cu sol greu […]

Eroziunea torențială. Acțiunea apelor de suprafață asupra scoarței terestre - e-Pedia

Eroziunea torențială. Acțiunea apelor de suprafață asupra scoarței terestre - e-Pedia

[…] în urma ploilor si topirii zăpezilor care duc la scurgeri masive pe versanții munților, dealurilor și câmpiilor. lăsând în urmă șanțuri scurte și […]

%d blogeri au apreciat: