Dealurile și depresiunile subcarpatice

Dealurile subcarpatice

1. Dealurile subcarpatice:

Așezarea și întinderea:

Dealurile subcarpatice sunt înălțimi mai mici decât munții și se întind în lanț la exteriorul lor, pe lângă Munții Carpați.

Dealurile din partea de vest a Carpaților Occidentali poartă numele de Dealurile Vestice.

Însușiri ale dealurilor subcarpatice:

Unele dintre dealurile subcarpatice pe lângă Carpații Orientali și Carpații Meridionali s-au născut tot prin încrețirea stratelor pământului, ca și munții, dar mult mai târziu. Altele, cum sunt Dealurile Vestice, s-au format din pietrele și nisipurile aduse de apele curgătoare din munți. Vârfurile lor cele mai mari se apropie de 1000 m. Omul poate urca pe toate aceste dealuri fără prea mult efort.

Dealurile subcarpatice sunt alcătuite din roci mai puțin tari decât cele din care sunt clădiți munții.

Apele curgătoare care vin din munți au tăiat adânc, de-a curmezișul, aceste dealuri. Astfel, ele apar împărțite în mai multe grupe mici, care au diferite denumiri.

Bogății ale dealurilor subcarpatice:

Culmile multor dealuri subcarpatice au pășuni, iar coastele lor sunt acoperite cu păduri de fag, stejar, carpen și alți arbori cu frunze căzătoare. Pe dealuri locurile pentru cultura cerealelor sunt mai puține, în schimb sunt multe livezi de pruni, meri, nuci și vii. Măgura Odobeștilor, spre exemplu, este renumită pentru podgoriile sale, care dau vinuri alese.

Sarea se găsește aproape pretutindeni în dealurile subcarpatice. De asemenea, aici sunt multe izvoare cu apă sărată care ajută la vindecarea diferitelor boli.

2. Depresiuni subcarpatice:

Între dealurile subcarpatice există, din loc în loc, întinderi mai joase, înconjurate de dealuri. Aceste câmpuri largi unde găsim sate și orașe, precum și ogoare, se numesc depresiuni subcarpatice.

A fost de ajutor?

0 / 0

Lasă un comentariu

Clima României - e-Pedia

Clima României - e-Pedia

[…] aerului. Locurile cele mai reci din România sunt regiunile de munte și depresiunile dintre munți. Cea mai scăzută temperatură cunoscută în țara noastră a fost în anul 1942, […]

Afluenții Dunării în România - e-Pedia

Afluenții Dunării în România - e-Pedia

[…] Petroșani. După ce străpunge munții, formând defileul de la Lainci, trece prin zona subcarpatică, unde primește mulți […]

Rocile sedimentare - e-Pedia

Rocile sedimentare - e-Pedia

[…] România se găsesc mari zăcăminte de sare în Subcarpați și în Podișul […]

%d blogeri au apreciat: