8 august 2020

Coordonate geografice: latitudinea și longitudinea

Coordonate geografice: latitudine și longitudine

Latitudinea și longitudinea, luate împreună se numesc coordonate geografice. Ca să aflăm poziția unui loc pe suprafața globului, trebuie să știm longitudinea și latitudinea acelui loc.

Latitudinea unui punct de pe fața Pământului este depărtarea de la ecuator la nord sau la sud, până la acel punct, măsurat pe meridianul locului. Latitudinea se măsoară în grade, minute și secunde.

După cum locul este situat la nord sau la sud de ecuator va fi numită și latitudinea respectivă: latitudine nordică, atunci când punctul se găsește la nord de ecuator și latitudine sudică în cazul în care punctul este situat la sud de ecuator.

Longitudine se numește distanța măsurată în grade, minute și secunde pe paralela locului. Când locul se află la est de primul meridian se zice că are longitudine estică, iar când se află la vest de primul are longitudine vestică.

8 thoughts on “Coordonate geografice: latitudinea și longitudinea

  1. Pingback: Peru - e-Pedia

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: