Prepoziția. Prepoziții simple. Prepoziții compuse

Prepoziția

Prepoziția este partea de vorbire care face legătura dintre un atribut sau un complement și părțile de vorbire pe care acestea le determină.

După forma lor, prepozițiile sunt:

 • simple: a, către, cu, de, în, la, lângă, pe, pentru, până, spre, sub etc.;
 • compuse (alcătuite din două sau mai multe prepoziții simple): înspre (în + spre), despre (de + spre), de la, de către, de pe, pe la, de pe la, de pe lângă etc.

Unele prepoziții simple provin din prepoziții compuse care s-au contopit: din (de + în), dintre (de + între), dinspre (de + înspre) etc.

În exemplele:

Un rai din basme văd printre pleoape.
Brațul mi-l puneam sub cap.
Il strig pe Ionel.

substantivele basme, pleoape, cap, Ionel sunt precedate (au înainte) de cuvintele din, printre, sub, pe.

Cuvintele din, printre, sub, pe sunt prepoziții.

Ele fac legătura între:

 • atributul basme și substantivul un rai, pe care îl determină:
  un rai din basme;
 • complementul pleoape și verbul vad, pe care îl determină;
  văd printre pleoape;
 • complementul cap și verbul puneam, pe care îl determină;
  puneam sub cap;
 • complementul Ionel și verbul strig, pe care îl determină
  strig pe Ionel.

Prepoziția:
– exprimă raporturi numai între termenii unei propoziții
– este un cuvânt ajutător (instrument gramatical)
– intră în alcătuirea unei părți de propoziție
– nu are funcție sintactică

Majoritatea prepozițiilor se construiesc cu acuzativul:
Am fost cu + substantivul: bunica (Am fost cu bunica)
Am fost la + pronumele: ea (Am fost la ea)
Am fost pe la + numeral: doi (dintre ei) (Am fost pe la doi)

Locul prepoziției față de cuvântul pe care îl introduce:
– înainte
– despărțită prin alte părți de propoziție

Observații:

1. Numai două forme verbale cu prepoziții în structură:
infinitivul: a cere, a învăța
supinul: de cusut, de pescuit

2. Prepozițiile cu, de-a se construiesc cu substantive articulate, când acestea nu sunt determinate de alte substantive:
cu mama
de-a soldații

3. Sunt greșite exprimări ca acestea:
– muzeul care l-am vizitat (în loc de: pe care)
– 50 pionieri (în loc de: 50 de pionieri)
– de la 13 – 18 (în loc de: de la 13 până la 18)

Ortografie:

1. Prepoziția după se scrie și se pronunță cu (nu dupe)
2. Prepozițiile cu, dintre, întru, pierd vocala -u în anumite situații

c-un deget; un – articol nehotărât; numeral
dintr-un volum; un – articol nehotărât; numeral
dintr-acestea; acestea – pronume demonstrativ
într-însul; însul – pronume (aici începe cu vocala î)
printr-însul; însul – pronume (aici începe cu vocala î)


Sursa: Ana Dumitrescu, Vasile Teodorescu – Prepoziția – Manual Limba Română

A fost articolul de ajutor?

3 / 3

%d blogeri au apreciat: