31 mai 2020

Prepoziția. Prepoziții simple. Prepoziții compuse

Prepoziția

Prepoziția este partea de vorbire care face legătura dintre un atribut sau un complement și părțile de vorbire pe care acestea le determină.

După forma lor, prepozițiile sunt:

 • simple: a, către, cu, de, în, la, lângă, pe, pentru, până, spre, sub etc.;
 • compuse (alcătuite din două sau mai multe prepoziții simple): înspre (în + spre), despre (de + spre), de la, de către, de pe, pe la, de pe la, de pe lângă etc.

Unele prepoziții simple provin din prepoziții compuse care s-au contopit: din (de + în), dintre (de + între), dinspre (de + înspre) etc.

În exemplele:

Un rai din basme văd printre pleoape.
Brațul mi-l puneam sub cap.
Il strig pe Ionel.

substantivele basme, pleoape, cap, Ionel sunt precedate (au înainte) de cuvintele din, printre, sub, pe.

Cuvintele din, printre, sub, pe sunt prepoziții.

Ele fac legătura între:

 • atributul basme și substantivul un rai, pe care îl determină:
  un rai din basme;
 • complementul pleoape și verbul vad, pe care îl determină;
  văd printre pleoape;
 • complementul cap și verbul puneam, pe care îl determină;
  puneam sub cap;
 • complementul Ionel și verbul strig, pe care îl determină
  strig pe Ionel.

Prepoziția nu are funcție de parte de propoziție, dar intră în alcătuirea părților de propoziție: din basme este atribut, exprimat prin substantiv comun precedat de prepoziție.


Sursa: Ana Dumitrescu, Vasile Teodorescu – Manual Limba Română

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: