Adverbul. Ce este adverbul? Adverbe de loc, de timp și de mod

Adverbul e-Pedia

Adverbul este partea de vorbire care determină înțelesul unui verb, adjectiv sau al altui adverb, adăugând o precizare.

În general, adverbele au în propoziție funcția sintactică de complement.

Exemple:

a. Dă-ți de la buze buciumul deoparte.
b. Eu ți-aș cânta mutește.
c. Lovea diapazonul de colțul catedrei, îl ducea repede la urechea dreaptă și, încruntând puțin din sprâncene, dădea ușor tonul: laaa!… Atunci izbucneau glasurile tinere.
d. Elevul era puțin timid.
e. Citește destul de bine.

Cuvintele deoparte, mutește, repede, puțin, ușor, atunci, bine determină verbele dă, aș cânta, ducea, încruntând și arată, dădea, izbucneau, citește.

a. împrejurarea în care se petrece acțiunea: deoparte, atunci;
b. caracteristica acțiunii (felul în care se face acțiunea): mutește, repede, puțin, ușor, bine.

Cuvântul puțin, din textul d, determină adjectivul timid și arată caracteristica însușirii.
Cuvântul destul determină adverbul bine.

Adverbe de loc, de timp și de mod

În exemplele date, adverbele arată:
locul acțiunii – deoparte;
timpul acțiunii – atunci;
felul în care se face acțiunea – mutește, repede, puțin, ușor, bine.

Deci, după înțelesul lor, adverbele pot fi:
a. de loc: aici, acolo, departe, aproape, împrejur, undeva, deasupra, dedesubt, sus, jos, unde etc.;
b. de timp: acum, atunci, astăzi, ieri, târziu, devreme, odată, îndată, când etc.;
c. de mod: așa, astfel, abia, alene, anevoie, bine, negreșit, da, nu aievea, degrabă, bărbătește, mutește etc.

Adverbul nu este folosit pentru a exprima negarea unei acțiuni (nu citește, nu desenează etc.). Nu se analizează separat de verb.

În limba română unele adverbe provin din alte părți de vorbire.

Când un cuvânt arată însușirea unui obiect este adjectiv (mers greu), iar când arată însușirea unei acțiuni este adverb (merge greu).

De la substantive, prin derivate, cu ajutorul sufixului -esc se formează adjective, iar cu ajutorul sufixului -ește se formează adverbe:

AdjectiveAdverbe
român-escromân-ește
bărbăt-escbărbăt-ește
prieten-escprieten-ește
țărăn-escțărăn-ește
școlăr-escșcolăr-ește

Sursa: Ana Dumitrescu, Vasile Teodorescu – Manual Limba Română

A fost articolul de ajutor?

1 / 0

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: