Sintaxa. Sintaxa propoziției. Exemple

Sintaxa. Sintaxa propoziției. Exemple

Sintaxa. Sintaxa propoziției

Sintaxa este partea gramaticii care studiază regulile îmbinării cuvintelor în propoziții și a cuvintelor în fraze.
Sintaxa propoziției studiază regulile referitoare la îmbinarea cuvintelor în propoziții.
Sintaxa frazei studiază regulile referitoare la îmbinarea propozițiilor în fraze.


Exemple:

a) Acolo, mamă, te zăresc
    Pe tine-ntr-o căscioară.

b) Sunt bucuros de oaspeți.

c) Atunci iau lespedea cu îngrijire,¹/ bag mâna/² și / scot pupăza vlăguită de atâta zbucium³/.


Partea de propoziție este un cuvânt sau un grup de cuvinte care îndeplinesc o anumită funcție sintactică.

Ea reprezintă cea mai mică unitate sintactică.

Verbele tale curate ne cheamă din toate străvechile Țări Românești.

Părțile principale ale propoziției:
subiectul: vorbele
predicatul: cheamă

Părțile secundare ale propoziției:
atributul: tale, curate, toate, străvechi
complementul: ne, din… Țări Românești

Propoziția poate avea subiect:

– exprimat:
simplu: Nigerul formează o mare deltă.
multiplu: Castravetele și vinetele își au originea în culturile din India.

– neexprimat:
inclus (în forma verbului): Cânt la vioară. (eu)
subînţeles (a fost exprimat mai înainte): Au tăbărât cu lăcustele. (ei)

Propoziții fără subiect:
Se înnoptează. Plouă. – fenomene naturale
Bate la ușă. – nu se indică precis persoana care face acțiunea.

Propoziții (după ceea ce exprimă modul verbului):
imperative: Acoperă-mi ochii!
optative: Cu lacrimi ți- scrie, bătrâna mea țară.

Observații:

1. Vocativele, unele interjecții (care exprimă stări sufletești sau adresarea) și unele adverbe de mod (mai, numai, doar, exclusiv, tocmai, chiar, cam etc.) nu constituie părți de propoziție.

2. Articolul, prepoziția și conjuncția sunt instrumente gramaticale, deci nu au funcții sintactice în propoziție.


Sursa: Limba Română, Editura didactică și pedagogică București, 1984 – Sintaxa. Sintaxa propoziției – Mihaela Butoi, Gh. Constantinescu-Dobridor

A fost articolul de ajutor?

0 / 0

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: