Derivarea cu prefixe. Exemple

Derivarea cu prefixe

Derivarea cu prefixe

Derivarea cu prefixe constă în îmbinări de sunete atașate la începutul unor cuvinte pentru a crea altele noi, cu sensuri diferite de primele.

Chiar dacă unele îmbinări de sunete cu care creăm cuvinte noi, prin derivare din altele, nu au sens luate singure, ele au totuși un anumit sens pe care îl imprimă cuvintelor create cu ajutorul lor.

Exemple pentru orientare:
conconcetățean, conlocuitor, consătean;
în-(îm)îndepărta, îndeplini, îndoi, îmbolnăvi;
postpostliceal, postbelic;
preprevesti, preșcolar, pregăti;
anteantebraț, antemăsurătoare, antevorbitor;
antiantifascist, antiepidemic, antiimperialist;
extraextrafin, extrașcolar, extrabugetar;
interinterspațial, interstatal, interministerial;
răsrăscroi, răstălmăci, răsufla;
subsubaprecia, subcarpatic, subînțelege;
suprasuprapune, suprasensibil;
ultraultrasunet, ultraviolet, ultramodern.

Observații:
1. Prefixul des- devine dez- înaintea unei vocale (dezinteresa, dezarticula) sau a consoanelor b, d, g, v, m, n, l, r (dezbina, dezdoi, dezgropa, dezvinovăți, dezmembra, deznădăjdui, dezlega, dezrobi).

2. Ca și des-, răs-, devine răz- înaintea vocalelor și a consoanelor b, d, g, l, m, n, v (răzbate, răzgândi, răznepot).


Exemplu:

Atașând înaintea cuvintelor: dobândi, lua, înnoi, tăia, ține, vedea, coase, completa, compune, auzit, auzind, văzut, văzând etc. îmbinările de sunete re-, între, des, ne-, cu care se scriu într-un singur cuvânt, s-au obținut cuvinte noi, cu sensuri deosebite de ale acestora: redobândi, relua, reînnoi, întretăia, întreține, întrevedea, descoase, descompleta, descompune, neauzit, neauzind, nevăzut, nevăzând etc.

Asemenea îmbinări de sunete se aseamănă cu sufixele, deoarece cu ajutorul lor se pot crea cuvinte noi, dar se deosebesc de ele, pentru că se atașează înaintea cuvântului.


Sursa: Ion Popescu – Limba Română, Editura didactică și pedagogică București 1988 – Derivarea cu prefixe

A fost articolul de ajutor?

1 / 0

%d blogeri au apreciat: