Funcțiile sintactice ale verbelor

Funcțiile sintactice ale verbelor

Funcțiile sintactice ale verbelor

Verbele la modurile personale pot forma, cu unele excepții, singure predicatul, deci sunt predicative. La modurile nepersonale sunt însă nepredicative, deoarece nu formează singure predicatul.

Verbele la modurile nepersonale îndeplinesc în propoziții diferite funcții sintactice:

a) subiect: A învăța este o plăcere.
b) atribut: Apreciez dorința lui de a citi mult.
                 Am cumpărat o mașină de tuns.
c) complement direct: I-a interzis a mai privi spre mine.
d) complemente circumstanțiale: Mergea șchiopătând.

Verbele a avea, a fi și a vrea pot fi auxiliare (ajutătoare), fiindcă ajută în formarea altor moduri și timpuri.

Unele verbe ca a fi, a deveni, a rămâne, a ajunge etc. sunt adesea copulative, adică leagă numele predicative de subiectul propoziției (a deveni este întotdeauna copulativ).


Sursa: Ion Popescu – Limba Română, Editura didactică și pedagogică București 1988 – Funcțiile sintactice ale verbelor

A fost articolul de ajutor?

0 / 2

Lasă un comentariu

%d blogeri au apreciat: