Date istorice

Regatul Noului Babilon 539 î.Hr.

Perșii cuceresc Babilonul fără luptă; Cyrus II și suveranii ahemenizi care-i succed adoptă și titulatura de ”regi ai Babilonului”. Până la Alexandru cel Mare, Babilonul rămâne o provincie (uneori cu un statut particular) a Imperiului persan. Sursa: Ed.Enciclopedica, 1972, Autori:… Citește mai mult ›

Regatul Noului Babilon 605-562 î.Hr.

Domnia lui Nabucodonosor II; hegemonia Regatului Noului Babilon în Orientul Apropiat; supune Siria, Palestina și ridică puternice fortificații la granița răsăriteană amenințată de mezi. În Babilon este construit zigguratul Etemenanki (legendarul ”Turn al lui Babel”). Sursa: Ed.Enciclopedica, 1972, Autori: Acad…. Citește mai mult ›

Regatul Noului Babilon 625 î.Hr.

Nabopolassar întemeiază Regatul chaldeo-babilonean independent. În timpul domniei lui (625-605) Babilonul, în alianță cu Media, inaugurează o politică ofensivă, înfrânge Asiria și își extinde dominația asupra Elamului și Siria de nord. Sursa: Ed.Enciclopedica, 1972, Autori: Acad. Prof. Andrei Oţetea, Horia… Citește mai mult ›

Statul Mitanni c. 1460 î.Hr.

În timpul domniei suveranului Saushshatar, Mitanni se situează în fruntea coalițiilor îndreptate împotriva faraonului Tutmosis III. Sursa: Ed.Enciclopedica, 1972, Autori: Acad. Prof. Andrei Oţetea, Horia C. Matei, Florin Constantiniu, Marcel D. Popa, Nicolae C. Nicolescu , Gheorghe Rădulescu

Statul Mitanni sec. 15 î.Hr.

Timp de un secol, Mitanni reprezintă alături de Egipt principala forță politică a Orientului Apropiat. Statul hitit, Asiria și Siria îi recunosc suzeranitatea. Sursa: Ed.Enciclopedica, 1972, Autori: Acad. Prof. Andrei Oţetea, Horia C. Matei, Florin Constantiniu, Marcel D. Popa, Nicolae… Citește mai mult ›

Statul Mitanni sec. 17 î.Hr.

Stabilitatea în nord-vestul Mesopotamiei a huriților, triburi asianice, cu unele elemente etnice indo-europene, originari din regiunea Mării Caspice. Sursa: Ed.Enciclopedica, 1972, Autori: Acad. Prof. Andrei Oţetea, Horia C. Matei, Florin Constantiniu, Marcel D. Popa, Nicolae C. Nicolescu , Gheorghe Rădulescu

Asiria antică 605 î.Hr.

Assur-Uballit, conducătorul ultimei rezistenţe asiriene (aliat cu faraonul Nechao), este înfrânt în bătălia de la Karkemiş de către Nabucodonosor. Posesiunile asiriene sunt împărţite între Media şi Regatul Noului Babilon. Sursa: Ed.Enciclopedica, 1972, Autori: Acad. Prof. Andrei Oţetea, Horia C. Matei,… Citește mai mult ›