Istorie

Scurtă istorie a Albanezilor

Albanezi – la origini triburile indo-europene de albani erau venite din zona Caucazului. Albania caucaziană este Daghestanul de azi. Albanezii caucazieni sunt menţionaţi în surse antice alături de ilirii de la sudul Dunării de Mijloc. Fiind puţini la număr, dar… Citește mai mult ›

Triburile Alane

Alani – triburi de origine iranică, sarmaţi care se autodenumeau Yasi – numele oraşului Iaşi este de origine alană. La fel denumirile Prut, Zarand. Au locuit în stepele de la nordul Caucazului, unde sunt menţionaţi până în sec. 2 d.H…. Citește mai mult ›

Regatul Aksum

Aksum – numele unei cetăţi înfloritoare în sec. 6 d.H., aflată în nord-vestul platoului etiopian, în lungul Marelui Rift African. Semne de locuire din mileniul 5 î.H., de către populaţii africane. Influenţat de Egipt, la Aksum există o piramidă în… Citește mai mult ›

Oraşul-cetate Akkad

Akkad – prima atestare despre acest oraş-cetate este a arhivelor hittite şi se referă la mileniul 3 î.H., când Lugal-Zage-Si din Umma a cucerit mai multe oraşe-cetate unind Sumerul (partea de sud a Mesopotamiei) sub conducerea sa. Dar Sargon I… Citește mai mult ›

Zeul suprem Ahura Mazda

Ahura Mazda – cel mai important zeu în zoroastrism (religia focului). Zoroastru, profetul, a fost acela care l-a proclamat zeu suprem pe Ahura Mazda, zeul focului la perşi. Iniţial era asimilat forţelor Luminii (diferite de ale Întunericului), după modelul chinez… Citește mai mult ›

Cine au fost Aheii?

Ahei – populaţie indo-europeană venită din apusul Mării Negre sau din Anatolia la sfârşitul mileniului 3 î.H. Au trecut prin Scythia Minor (Dobrogea de azi) şi au pătruns în peninsula Balcanică, precum şi în insulele Mării Egee. După marele cutremur… Citește mai mult ›

Descoperirea Insulelor Capului Verde

Singurul eveniment istorico-geografic important din ultimii ani ai vieţii prinţului Henric al Portugaliei a fost descoperirea întâmplătoare a insulelor Capului Verde de către negustorul veneţian Alvise da Ca’da-Mosto. El, împreună cu genovezul Antoniotto Usodimare au înfiinţat în Portugalia o companie… Citește mai mult ›