Articole recente - pagina 2

 • Care este rezistența totală a rezistoarelor conectate în serie?

  Rezistența totală R a rezistoarelor din figura ilustrată mai jos, ale căror rezistențe individuale sunt R1, R2 și R3 este dată de relația R = R1+R2+R3. În general, rezistența totală a mai multor rezistoare conectate în serie este suma rezistențelor lor individuale.

 • Ce este un circuit paralel?

  Două sau mai multe rezistoare sunt grupate în paralel dacă sunt conectate între aceleaşi două noduri. Rezistoarele grupate în paralel au aceeaşi tensiune la borne. Conform legii I a lui Kirchhoff I = I1+ I2 + I3 sau iar pentru circuitul echivalent:… Citește mai mult ›

 • Ce este un circuit serie?

  Două sau mai multe rezistoare sunt conectate în serie dacă aparţin aceleiaşi ramuri dintr-o reţea electrică. Rezistoarele grupate în serie sunt parcurse de acelaşi curent electric. Considerând un grup de trei rezistori conectaţi în seie, la bornele fiecărui rezistor se… Citește mai mult ›

 • Unitatea de măsură a puterii și energiei

  Unitate Simbol Echivalentul Watt W 1 joule pe secundă Kilowatt KW 1000 W (1,34 CP) Megawatt MW 0,001 W Kilowatt-oră KWh Energia generată de putere 1KW într-o oră Joule J 1 newton-metru (N x M) Cal-putere CP 745,7 W; 0.7457… Citește mai mult ›

 • Care sunt efectele curentului electric?

  Există trei efecte principale ale unui curent ce trece printr-un conductor. Primul efect constă în faptul că energia de ciocnire a electronilor din material apare sub formă de căldură sau lumină. Al doilea efect constă în producerea unui câmp magnetic…. Citește mai mult ›

 • Cum se măsoară puterea electrică?

  Puterea se măsoară în wați (simbol W), 1 watt fiind puterea disipată de un conductor parcurs de un curent de 1 amper, la capetele căruia este aplicată tensiunea de 1 volt. Puterea într-un circuit rezistiv are valorile VI, I²R sau… Citește mai mult ›

 • Ce este rezistența internă?

  Toate sursele de tensiune electromotoare, cum sunt bateriile și generatoarele electrice, au o rezistență internă, numită rezistența sursei. Curentul care trece prin circuitul prezentat în figura de mai sus circulă și prin baterie, o mică parte a tensiunii electromotoare fiind… Citește mai mult ›

 • Cum se utilizează puntea Wheatstone?

  Puntea Wheatstone este un circuit format din patru brațe rezistive, rezistența unui braț fiind necunoscută. Pe o diagonală este conectată o baterie, iar pe cealaltă un galvanometru (vezi ilustrația mai jos). Galvanometrul este un instrument care indică existența curentului. Dacă… Citește mai mult ›

 • Civilizația araucană

  Araucani – populaţie originară găsită pe teritoriul actualului Chile de spanioli, în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, odată cu înaintarea spre sudul continentului. În total erau cam un milion de araucani, împărţiţi în triburile huilliche, picunche, mapuche. Originea… Citește mai mult ›

 • Muntele Ararat

  Ararat este un munte vulcanic care are cel mai mare volum de pe Pământ. Se află în Turcia, la graniţa cu Armenia (căreia i-a aparţinut, şi azi apare pe stema Armeniei), Iranul şi Nahicevanul. Există Araratul Mare şi Araratul Mic…. Citește mai mult ›

 • Limba aramaică

  Limba aramaică este limba semitică a fencienilor şi vechilor evrei. La fel ca toate limbile vechi, în aramaică (atestată cu 3000 de ani î.H.) se scriau doar consoanele, vocalele fiind interpretabile. Această neînţelegere a şi dus la legenda Turnului Babel…. Citește mai mult ›

 • Civilizația regatului lui Aram

  Terioriul regatului lui Aram, unul din nepoţii lui Noe, era localizat pe pământul Siriei. Cu timpul locuitorii au migrat spre sud, spre Mesopotamia (mileniul al II-lea î.H.). Vorbeau limba arameică, siriaca de azi fiind derivată din ea. Patriarhul evreilor, Abraham… Citește mai mult ›

 • Istoria civilizației Arabe

  Arabia – teritoriu locuit de arabi, populaţie fără contur statal precis, definită prin suma vorbitorilor de arabă, cu toate variantele ei. Rădăcina cuvântului, în arabă, înseamnă „locuitor al deşertului” şi, la origini, este vorba despre triburi nomade care trăiau din… Citește mai mult ›

 • Scurtă prezentare a Munților Anzi

  Cel mai lung lanţ muntos al planetei, aşezat în lungul coastei vestice a Americii de Sud, având peste 7000 km lungime şi 500 km lăţime (în medie). Şi înălţimile sunt mari (4 km în medie), acest lanţ fiind comparabil cu… Citește mai mult ›

 • Cu ce se ocupă antropologia?

  Antropologie – ansamblu de discipline ştiinţifice care se ocupă de studiul omului ca entitate fizică (evoluţie, adică paleoantropologie; anatomie; fiziologie; patologie), socială, culturală (cultura materială şi spirituală, deci tehnica şi tehnologia, creaţia de orice fel, inclusiv religia), etnologică. Descinde din… Citește mai mult ›

 • Antiohia

  Antiohia – cetate fondată de Antigonus, general al lui Alexandru Macedon, şi mărită în 307 î.H. de Seleucus, un alt general al aceluiaşi, care a denumit-o după numele soţiei sale, Antiohia, de origine tracă. Cetatea ar fi fost făcută pe… Citește mai mult ›

 • Antile

  Antile – arhipelag aflat în apropiere de coastele Americilor, închizând Marea Caraibilor şi separând-o de Oceanul Atlantic. Este compus din Antilele Mari şi Antilele Mici. Antilele Mari cuprind Cuba, Hispaniola (statele Haiti şi Republica Dominicană), Porto Rico, Jamaica, Insulele Cayman…. Citește mai mult ›

 • Calculatorul mecanic al lumii antice

  În 1902 a fost descoperit langă coastele insulei Antikythera, un adevărat calculator mecanic al lumii antice greceşti, bazat pe îmbinare cu roţi dinţate, datând din sec. 1 î.H. şi făcut din bronz. Originalul se află la Muzeul de Arheologie din… Citește mai mult ›

 • Cu ce se ocupă antichitatea?

  Antichitate – este acea parte a istoriei care se ocupă de civilizaţia umană de la începuturi până în Evul Mediu timpuriu inclusiv. Ea se împarte în Preistorie (de la începuturi până la apariţia scrierii, adică 400.000–6000 î.H.), Antichitatea clasică, din… Citește mai mult ›

 • Istoria continentului Antarctica

  Antarctica – un continent aflat în emisfera sudică a Pământului, în mijlocul căruia se află şi Polul Sud. Are o suprafaţă de 13 milioane km2, comparativ cu Australia, care are 7,7 milioane km2 şi Europa, care are 10,5 milioane km2…. Citește mai mult ›