Arhetip – este un concept al psihologiei şi desemnează prototipul universal pentru o idee, un comportament. Sigmund Freud a definit fiinţele umane în funcţie de arhetipuri, iar Carl