Inducția electromagnetică constă în apariția unei tensiuni electromotoare într-un circuit străbătut de un flux magnetic variabil în timp. Să considerăm două bobine una în apropierea celeilalte, una dintre