Virgula se folosește: pentru a despărți între ele părțile de propoziție de același fel, cuvintele care arată o enumerare și pentru a despărți de restul propozițiilor cuvintele care