Părțile de propoziție sunt: părțile principale de propoziție și părțile secundare de propoziție. Părțile principale de propoziție Subiectul și predicatul se numesc părți principale de propoziție. Exemplu: Un