Trăind și muncind împreună, în aceleași orașe și sate ale provinciei Dacia, încetul cu încetul, dacii și romanii s-au contopit unii cu alții. Din această contopire daco-romană s-a